Loading...
 
 

Δραστηριότητες

Παρουσιάσεις των Ομιλητών του 27oυ Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου 2018

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών από το 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, είναι πλέον διαθέσιμες για όλους και μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά παρακάτω σε μορφή Acrobat Reader (pdf).

 
17:30-18:30 Στρογγύλη Τράπεζα

Η Πνευμονολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες
Προεδρείο: Σ. Λουκίδης - Κ. Κατής
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πνευμονολόγος για τα ρευματολογικά νοσήματα, Δ. Μπούμπας
Τί πρέπει να γνωρίζει ο πνευμονολόγος για τα καρδαγγειακά νοσήματα, Κ. Τσιούφης


19:00 -20:00 Round Table
Lung Τransplantation
Chairpersons: D. Bouros - Ν. Koulouris
• The modern era of lung transplantation, W. Klepetko
Organ donation in Greece: Challenges and perspectives, A. Karabinis
• The hellenic program of lung transplantation, I. Tsagkaris


09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Το σοβαρό Βρογχικό Άσθμα ως συννοσηρότητα
Προεδρείο: Ε. Ζέρβας - Π. Μπακάκος
• Σοβαρό άσθμα και αλλεργική βρογχοπνευμονική μυκητίαση, Κ. Σάμιτας
• Άσθμα ως συννοσηρότητα στη ΧΑΠ, Γ. Χειλάς

10:30-11:00 Διάλεξη
Πρoεδρείο: Κ. Πορπόδης
Άσθμα ετήσια ανασκόπηση
Το TOP-10 των δημοσιεύσεων του άσθματος για το 2018, Α. Παπαϊωάννου

11:00-11:30 Διάλεξη

Προεδρείο: Μ. Γκάγκα
Η εποχή των βιoλογικών παραγόντων στο σοβαρό άσθμα:
Προκλήσεις και μελλοντικές εφαρμογές, Κ. Κατσούλης

16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Νεότερα δεδομένα στην πρώιμη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα
Προεδρείο: Κ. Κατής - Ν. Ζίας
•Προγράμματα προληπτικού ακτινολογικού ελέγχου (LDCT scan) στην πρώιμη διάγνωση του Ca πνεύμονα, Σ. Ανεβλαβής
• EBUS, bEUS TBNA: Διαβρογχική και διοισοφάγεια σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου, Φ. Εμμανουήλ
Νεότερες εξελίξεις στη βρογχοσκοπική προσπέλαση περιφερικών πνευμονικών όζων, Γ. Κοντοπύργιας

09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Aποτελεσματικές προσεγγίσεις διακοπής καπνίσματος και ελέγχου του καπνού. Εξειδικευμένα ιατρεία διακοπής καπνίσματος
Προεδρείο: Π. Πατάκα - Μ. Τουμπής
• Βραχεία συμβουλή για διακοπή καπνίσματος σε επαγγελματίες υγείας - Πρόγραμμα ERS-WHO, Μ. Ανδρίτσου
• Διακοπή καπνίσματος σε νοσηλευόμενους ασθενείς (με αναπνευστικές και μη παθήσεις), Ι. Μητρούσκα
• Εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Πρωτοβουλίες πολιτών & αντικαπνιστικό κίνημα, Σ. Γιδά
• Θερμαινόμενο-μη καιόμενο καπνικό προϊόν. Αντιπαράθεση
Υπέρ: Μ. Τουμπής
Κατά: Π. Κατσαούνου

10:30-11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Π. Μπεχράκης
Κάπνισμα. Από τη συνήθεια στην εξάρτηση, Δ. Φωτόπουλος

13:00-13:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Ε. Μπαλής
Νεότερα δεδομένα για τη βρογχοσκοπική θεραπεία σοβαρού εμφυσήματος και άσθματος: μείωση πνευμονικού όγκου (BLVR) και βρογχική θερμοπλαστική: Επιλογή ασθενών και μέθοδοι, Γ. Στρατάκος

16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο και άλλες διαταραχές του ύπνου: τι πρέπει να γνωρίζουμε
Προεδρείο: Π. Στειρόπουλος - Σ. Σχίζα
ΣΑΥ και αϋπνία, Γ. Τρακαδά
ΣΑΥ και PLMs, Κ. Βλάμη
ΣΑΥ Κλινική διαγνωστική προσέγγιση, Α. Πατάκα
Ετήσια κλινική ανασκόπηση, Χ. Μερμίγκης


09:00-10:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
Προεδρείο: Γ. Δημόπουλος - Μ. Ντάγανου
Πνευμονία και κορτικοστεροειδή. Σε ποιους ασθενείς και πότε; Α. Λιαπίκου
Ιογενείς πνευμονίες σε ενήλικες, Ι. Κιουμής
Μεταμόσχευση πνευμόνων σε ασθενείς με κυστική ίνωση.Επιλογή,αποτελεσματικότητα, παρακολούθηση, Κ. Κότσιφας

10:30-11:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Μανίκα
Η θέση των εισπνεόμενων αντιβιοτικών στη θεραπεία των βρογχεκτασιών.
Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή καταγραφή EMBARC, Αικ. Δημάκου

 

11:00-11:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Η. Ιγγλέζος
Νέες φαρμακευτικές εφαρμογές στην κυστική ίνωση, Φ. Διαμαντέα

13:00-13:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Ι. Στανόπουλος
Τί πρέπει να γνωρίζει ο πνευμονολόγος για την καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης (Εργοσπιρομετρία) A. Μπούτου

 

16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία - Αποκατάσταση
Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ) Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)
Πρόεδροι: Ε. Γραμματοπούλου, Α. Χρηστάκου, Π. Κατσαούνου

1η θεματική ενότητα
Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Συνταγογράφηση και εφαρμογές, Σ. Συρόπουλος
Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Υπάρχει διαφοροποίηση με τη χώρα μας; Μ. Κουλοπούλου
Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με ΧΑΠ, Ε. Κορτιάνου

2η θεματική ενότητα
• Προεγχειρητική και μετεγχειρητική αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε χειρουργεία θώρακος και κοιλίαςΑ. Ευαγγελοδήμου
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε μυοσκελετικές διαταραχές, Α. Δασκαλάκης
Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε νευρολογικό ασθενή: Aπό το νοσοκομείο στο σπίτι, Β. Παπατσίμπας09:30-11:00 Στρογγύλη Τράπεζα
Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες
Προεδρείο: Z. Δανιήλ - Δ. Παπακώστa
Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και καρκίνος, Α. Τζουβελέκης
IPF novel therapeutic approaches, Κ. Αντωνίου

11:00-11:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Πολυχρονόπουλος
New Guidelines for IPF (Κατευθυντήριες οδηγίες), Δ. Μπούρος

16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Νοσήματα πνευμονικής κυκλοφορίας
Προεδρείο: Σ. Ορφανός - Ι. Πνευματικός
Πότε υποπτευόμαστε πνευμονική υπέρταση - ο ρόλος του πνευμονολόγου, Φ. Φραντζεσκάκη
Αναπνευστικά νοσήματα και πνευμονική υπέρταση, Ε. Σταγάκη
• Διαγνωστικά εργαλεία στην πνευμονική υπέρταση, Η. Τσαγκάρης

17:30-18:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Κουτσούκου
Πνευμονική Εμβολή - αντιπηκτική αγωγή το 2018, Σ. Κωνσταντινίδης09:30-11:00 Στρογγύλη Τράπεζα
Πρόληψη της Φυματίωσης
Προεδρείο: Ε. Γερογιάννη - Θ. Δήμου
Πώς μεταδίδεται η Φυματίωση-Ποιός κινδυνεύει να νοσήσει; Α. Λουκέρη
Έλεγχος περιβάλλοντος, Αικ. Μανίκα
ΤΒ και βιολογικοί παράγοντες, Χ. Μόσχος
Διαχείριση της ΤΒ στους πρόσφυγες - ειδικούς πληθυσμούς, Μ. Κηπουρού

11:00-11:30 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Πολυχρονόπουλος
Θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς με φυματίωση ανθεκτική στην Ισονιαζίδη, Α. Παπαβασιλείου

 

16:00-17:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Υπεζωκοτική Λοίμωξη
Προεδρείο: Κ. Ψαθάκης - Κ. Ηλιάδης
Διαγνωστική προσέγγιση, Ι. Ψαλλίδας
Αντιμετώπιση (μη χειρουργική), Δ. Σπυράτος
Αντιμετώπιση (χειρουργική), Π. Τόμος

17:30-18:00 Lecture
Chairperson: I. Kalomenidis
Future of pleural diseases, R. Light


10:00-11:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Οι θέσεις ομοφωνίας διάγνωσης, πρόληψης & θεραπείας της ΧΑΠ από τον ειδικό
Προεδρείο: Ν. Κουλούρης
Θέσεις ομοφωνίας GOLD μια κριτική θεώρηση, Ε. Κοσμάς
Οδηγίες άλλων κρατών: πόσο διαφέρουν, Στ. Λουκίδης
Η ελληνική προσέγγιση - πρόδρομη ανακοίνωση, Ν. Τζανάκης

11:30-12:00 Lecture
Chairperson: Th. Vasilakopoulos
Admission prevention in COPD, Ν. Hart

13.00-13.30 Διάλεξη
Πρoεδρείο: Ν. Κουλούρης
H ρομποτική στην πνευμονολογία του μέλλοντος, N. Σιαφάκας10:00-11:30 Στρογγύλη Τράπεζα
Ανοσοθεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
Προεδρείο: Κ. Ζαρογουλίδης - Αιμ. Τσαρουχά
Ανοσοθεραπευτική αντιμετώπιση σε πρώιμο και τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ: Προκλήσεις και προοπτικές
Α. Ράπτη
Ανοσοθεραπευτική αντιμετώπιση μεταστατικού ΜΜΚΠ, Α. Χαρπίδου
Απεικονιστική εκτίμηση της ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία, Ι. Γκιόζος
Πνευμονική τοξικότητα της ανοσοθεραπείας και αντιμετώπισή της, Δ. Βάσσος

11:30-12:00 Αντιπαράθεση
Χειρουργική αντιμετώπιση πρώιμου σταδίου ΜΜΚΠ σε ασθενείς με πτωχή αναπνευστική λειτουργία
Προεδρείο: Γ. Κρομμύδας
Υπέρ: Λ. Τουφεκτζιάν (Τμηματεκτομές, Λοβεκτομές)
Κατά: Μ. Πιπέρη (ΑΚΘ, SBRT, RF, ΧΜΘ/ΑΚΘ βραχυθεραπεία κτλ)


10:00-11.30 Στρογγύλη Τράπεζα
Ο βαρέως πάσχων αναπνευστικός ασθενής: Ένα βήμα πριν τη ΜΕΘ
Προεδρείο: Π. Μυριανθέας - Α. Αρμαγανίδης - Α. Κοτανίδου
Έγκαιρη αναγνώριση της επιδείνωσης του αναπνευστικού ασθενούς στο τμήμα - Εργαλεία πρόγνωσης στην κλινική πράξη, Μ. Ντάγανου
Η χρήση μη επεμβατικού αερισμού - πότε αρχίζει - Πότε σταματάει, Ευμ. Κονδύλη
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια: Ο ρόλος της ρινικής οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής (high flow nasal cannula), Ε. Ισχάκη
Βασικές αρχές μηχανικού αερισμού του αναπνευστικού ασθενούς στο τμήμα, Ν. Ροβίνα

 

 

© 2024 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne