Loading...
 
 

Εκλογική Διαδικασία Ανάδειξης νέου ΔΣ της ΕΠΕ 2023

 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όπως ήδη σας έχει γνωστοποιηθεί, η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με βάση το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε το 2021, επικυρώθηκε νομικά και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ.

 

Το χρονοδιάγραμμα των Εκλογών:

  •  Υποβολή Υποψηφιοτήτων:1- 15 Σεπτεμβρίου 2023

 

  •  Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11.00 το πρωί

 

  • Διεξαγωγή Εκλογών (μέσω ΖΕΥΣ- ηλεκτρονικά): Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 από τις  10.00 το πρωί έως και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 στις 18.00 το απόγευμα

 

Α. Χρήσιμες Πληροφορίες:

 

- Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα οποία είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος, 2023.

 

Όσα μέλη επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους, παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα και μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Οδηγίες για την ανανέωση της εγγραφής στην ΕΠΕ ή νέα εγγραφή μπορείτε να βρείτε από στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ.

 

- Για τους ειδικευόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία θα χρειαστεί μία Βεβαίωση από τον Διευθυντή της κλινικής τους ότι βρίσκονται στο 3ο έτος της ειδικότητας (έχουν ήδη περατώσει το 2ο έτος), την οποία καλούνται να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Β. Για την υποβολή Υποψηφιοτήτων:

 

Κάθε μέλος της Εταιρείας που δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να υποβάλλει από την 1η έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023 στις 13.30 μμ με έγγραφη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, η ταχυδρομική και η  ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς και  η επισήμανση / φράση: “Υποψηφιότητα για εκλογή στο νέο Δ.Σ.», και η οποία θα απευθύνεται προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία- Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας htsinfo@otenet.gr , είτε με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας.

 

Επίσης, έχει αποφασιστεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ να υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τις Εκλογές, όπου όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν το κείμενο τους – μήνυμα τους (μέχρι 300 λέξεις), το οποίο θα σταλεί μαζικά και σε όλα τα μέλη της ΕΠΕ την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Γ. Ψηφοφορία

 

Η Διεξαγωγή των Εκλογών μέσω του πιστοποιημένου ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ θα διεξαχθεί από την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 από τις 10.00 το πρωί έως και τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 στις 18.00 το απόγευμα.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία θα αποσταλούν εγκαίρως προς τα μέλη της Ε.Π.Ε., στη δηλωθείσα μία ηλεκτρονική τους διεύθυνση, έντυπο οδηγιών με το οποίο θα ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής συμμετοχής τους και ψηφοφορίας, με κριτήριο πάντοτε τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και την αποφυγή νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με τη παρουσία Δικαστικού αντιπροσώπου για τον οποίο έχει γίνει αίτηση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφαλείας έναντι κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκλογέων. Το δε σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας “ΖΕΥΣ” παρέχει κατ’ αρχήν εγγυήσεις τεχνικού χαρακτήρα για τη διασφάλιση του απορρήτου της ψηφοφορίας, ενώ, περαιτέρω, οι διαδικασίες εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι, από τη φύση τους, πρόσφορες να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή εκλογέων στις σχετικές διαδικασίες.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας και την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων, το Δ.Σ σας καλεί να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στην ΕΠΕ, ιδιαίτερα δε, τη διεύθυνση σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και να μην είναι κοινή με άλλα πρόσωπα, καθώς και το κινητό σας τηλέφωνο. Επίσης για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία καλούμε όσους δεν έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους για το 2023 να το κάνουν μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 - που ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων- ώστε στην συνέχεια να ελεγχθούν και να αποσταλούν στο σύστημα ΖΕΥΣ.

 

 

Ο Πρόεδρος  
Στυλιανός Λουκίδης                                                                                 

Ο Γενικός Γραμματέας    
Ελευθέριος Ζέρβας

 

© 2024 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne