Loading...
 
 

Ερευνητικές Υποτροφίες 2021- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στην Τελετή Έναρξης του 30ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου απένειμε  7 βραβεία Ερευνητικών Υποτροφιών και Υποτροφιών Αριστείας στους εξής:


Σιγάλα Ιωάννα

Κώτσιου Ουρανία

Πέττα Βασιλική

Μπιζύμη Νικολέτα

Μπάλιου Στυλιανή

Κακολύρη Αλέξανδρο

Μπερώτα Δημήτριο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ εκ μέρους όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων ευχαριστεί θερμά τις χορηγούς Εταιρείες για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά τους γιατί η προσπάθεια αυτή είναι πλέον ένα ετήσιο γεγονός που στόχο έχει να πολλαπλασιάσει τη Βασική & Κλινική έρευνα της Πνευμονολογίας στη χώρα μας.

 


Ερευνητικές Υποτροφίες 2021- Γενικές Πληροφορίες

 • Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προκηρύσσει ερευνητικές υποτροφίες. (Ο τελικός αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τις χορηγίες).
 • Η προκήρυξη αφορά Έλληνες Πνευμονολόγους (ειδικευμένους ή ειδικευόμενους) μέλη της ΕΠΕ, που εργάζονται στην Ελλάδα.
 • Η Ερευνητική πρόταση πρέπει να αφορά κυρίως νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και επιπτώσεις άλλων νοσημάτων στο αναπνευστικό.
 • Η κάθε υποτροφία είναι των 15.000 € που η καταβολή τους θα γίνει ως εξής: Άμεσα 6.000 (40%), μετά από ένα χρόνο 3.000 € (20%) μετά από έκθεση προόδου (τουλάχιστον ένα abstract σε διεθνές συνέδριο) και το τελικό ποσό  6.000 € (40%) μετά από δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό καταχωρημένο στο PubMed με impactfactor.
 • Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση (0-10) θα γίνει από κριτές, επιστήμονες του εξωτερικού με σαφή διεθνή αναγνώριση (όχι Ελληνικής καταγωγής). Η επιλογή των κριτών γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΠΕ και τα ονόματά τους δεν γνωστοποιούνται πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το όνομα του αιτούντος δεν θα γνωστοποιείται στους κριτές για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.
 • Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι η 15ηΣεπτεμβρίου 2021 (12:00 μ.μ.) ηλεκτρονικά.
 • Μόνο μία ερευνητική πρόταση ανά κύριο ερευνητή (συντονιστή) εγκρίνεται για να ευοδωθεί η έρευνα από περισσότερους ερευνητές. Ο συντονιστής κάθε Ερευνητικού Προγράμματος πρέπει απαραιτήτως να είναι πνευμονολόγος.
 • Το σύνολο της εργασίας της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Πνευμονολογική Κλινική του αιτούντος κύριου ερευνητή (συντονιστή) ή εργαστήριο που συνδέεται άμεσα με την Πνευμονολογική Κλινική. Επιτρέπεται η συνεργασία με άλλο κέντρο για εκτέλεση εξειδικευμένων τεχνικών που όμως θα πρέπει να αποτελούν μικρό μόνο μέρος του συνολικού ερευνητικού έργου και να έχουν περιγραφεί από πρίν ή να ζητείται εγγράφως η άδεια του ΔΣ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
 • Η ερευνητική πρόταση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος grant χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος στο εξωτερικό.
 • Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ή παρεμφερές πρωτόκολλο από την ERS (longtermorshorttermresearchfellowships) ή άλλον χρηματοδοτικό οργανισμό του εξωτερικού.
 • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα γίνει στην τελετή έναρξης του 30ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου.
 • Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα ειδικά έντυπα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ: www.hts.org.gr (Προτάσεις σε Fax,  ή σε γραπτό μόνο κείμενο, ή με ελλειπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές).
 • Απαραίτητα πρέπει να κατατίθενται και τα βιογραφικά, τόσο του κύριου ερευνητή (συντονιστή) όσο και του αιτούντος.
 • Προτάσεις μόνο στην Αγγλική γλώσσα θα γίνονται δεκτές (κρίση από ξένους επιστήμονες). 
 • Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΠΕ που θα συναξιολογεί  τόσο τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με το ερευνητικό έργο των αιτούντων όσο και της δυνατότητας εκτέλεσης της ερευνητικής πρότασης.
 • Η περάτωση του ερευνητικού έργου (δημοσίευση) θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 6 χρόνια και θα πρέπει να αναγράφεται στην δημοσίευση This work was supported by a Grant from the Hellenic Thoracic Society”. Μη αναγραφή αυτής της πρότασης στη δημοσίευση συνεπάγεται αυτόματα τη μη καταβολή από την ΕΠΕ της τελευταίας δόσης της ερευνητικής υποτροφίας. Στην δημοσίευση δεν μπορεί ο πρώτος συγγραφέας, ο τελευταίος συγγραφέας, ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, ή το μεγαλύτερο ποσοστό των συγγραφέων να είναι ξένος/οι. Άλλως η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα αξιώνει την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας.
 • Ταυτόχρονα με την περάτωση του ερευνητικού έργου (δημοσίευση),  θα πρέπει ο κύριος ερευνητής (συντονιστής) να καταθέσει πλήρη οικονομικό απολογισμό συνοδευόμενο από δήλωση του Νόμου 105 ότι ο απολογισμός αυτός ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
 • Εάν μετά την πάροδο 6 χρόνων από την καταβολή της πρώτης δόσης της ερευνητικής υποτροφίας δεν έχει προκύψει δημοσίευση, τότε ο κύριος ερευνητής (συντονιστής) πρέπει να υποβάλει υπόμνημα στο ΔΣ της ΕΠΕ όπου θα εξηγεί τους λόγους που δεν έχει προκύψει ακόμη δημοσίευση και να εξηγεί τον περαιτέρω σχέδιό του, δηλαδή σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η ερευνητική μελέτη και πότε και πώς σχεδιάζει να την ολοκληρώσει. Ταυτόχρονα ο κύριος ερευνητής (συντονιστής) πρέπει να καταθέσει πλήρη οικονομικό απολογισμό συνοδευόμενο από δήλωση του Νόμου 105 ότι ο απολογισμός αυτός ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Το ΔΣ της ΕΠΕ θα κρίνει κατά περίπτωση και μπορεί να δώσει κάποια παράταση, να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις ή ακόμη και να ζητήσει επιστροφή στην ΕΠΕ τμήματος, ή όλου του χρηματικού ποσού της υποτροφίας που χορηγήθηκε μέχρι τότε αν κριθεί ότι η υποτροφία δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς για τον σκοπό που δόθηκε.     
 • Αίτηση για χορήγηση Ερευνητικής Υποτροφίας σημαίνει αυτομάτως αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 & ώρα 12.00

Τρόπος Υποβολής: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail: htsinfo@otenet.gr

Διεύθυνση:  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία


Ο
ΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • TITLE:    No more than 3 lines
 • INTRODUCTION - AIM  Current knowledge: up to 1½ page
 • HYPOTHESIS:   6 Lines
 • SUBJECTS:    up to 15 lines
 • METHODS:   up to 1 page
 • EXPECTED RESULTS: ½ page
 • IMPLICATION:  up to ½ page
 • REFERENCES:  up to 20.

 ΑΙΤΗΣΗ (Μόνο στα Ελληνικά)

       1. Στοιχεία Αιτούντος 

       2. Συντονιστής Ερευνητικού Προγράμματος

       3. Στοιχεία Κλινικής / Τμήματος

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το Έγγραφο Ερευνητικής Πρότασης

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το Έγγραφο Αίτησης

BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ


© 2024 Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - All rights reserved
Developed by LogicOne