Loading...
 

Επιστημονική ενημέρωση

Επιστήμονες της Υγείας


Websites ενημέρωσης του Κοινού

με την επιστημονική επιμέλεια της ΕΠΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2011- ΘΕΣΠΙΣΗ ΨΗΦΟΥ ΔΙ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το επιστημονικό σωματείο όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων θέλοντας να διευκολύνει την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία όλων των μελών της, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, προχωράει στην αναθεώρηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση που ακολουθεί προτάθηκε από τον νομικό σύμβουλο της ΕΠΕ αφού ενημερώθηκε για την βούληση των μελών του ΔΣ για θέσπιση επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου. Ωστόσο επειδή η ηλεκτρονική ψήφος δεν αναγνωρίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν συμπεριλήφθηκε στην αναθεώρηση. Είναι όμως στις προθέσεις της ΕΠΕ να την υιοθετήσει αμέσως μόλις το επιτρέψει ο νόμος.

Σας παραθέτουμε το άρθρο που θα τεθεί προς διαβούλευση στην Γ.Σ (με έντονα γράμματα τα νέα εδάφια που προστίθενται)

 

ΑΡΘΡΟ 12: Διοικητικό Συμβούλιο

            1. Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γεν. Γραμματέα, ένα Αναπληρωτή Γραμματέα, ένα Ταμία και δύο Συμβούλους, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα παρευρισκόμενα στη Γενική Συνέλευσημέλη και με ψηφοφορία δι΄ επιστολικής ψήφου από τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας,κάθε 3 χρόνια σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο τελευταίο τρίμηνοτης θητείας.   
      
            Εκτός από τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κάθε φορά και 3αναπληρωματικά.

            Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Γ.Σ.

            Η εκλογή γίνεται με ονόματα των υποψηφίων, γραμμένα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, βάζοντας στα ονόματααυτών σταυρό προτίμησης.

            Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά (7) που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε τρεις επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

            Εκλέγονται κατά σειρά οι σχετικώςπλειοψηφήσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.   
  
            Για το αποτέλεσμα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 

            2. Κάθε μέλος της Εταιρείας που δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών πριν από την ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, έγγραφη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, η ταχυδρομική του διεύθυνση, καθώς και η επισήμανση / φράση: “Υποψηφιότητα για εκλογή στο νέο Δ.Σ, και η οποία θα απευθύνεται προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία- Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ως άνωτεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

             3. Για την περίπτωσητης επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:

            Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως του, μπορεί να ζητήσει, μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία και την σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30 μμ της 15ηςημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-, με έγγραφή αίτησή του στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του και η ταχυδρομική του διεύθυνση, και η οποία θα απευθύνεται προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ της Εταιρείας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών Δ.Σ. καθώς και φάκελος ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.
            Η Εταιρεία, αφού λάβει την σχετική ως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ αυτής, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier αποστέλλει έγκαιρα στο ως άνω μέλος και στην δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση το ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελο ψηφοφορίας.
            Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος της Εταιρείας, που εκδήλωσε την επιθυμία και αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου, αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από την Εταιρεία, ψηφίζει κατά την προτίμηση ή προτιμήσεις του επί του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του εντός του φακέλου ψηφοφορίας που του απεστάλη από την Εταιρεία και παρέλαβε. Κατόπιν, το αυτό μέλος της Εταιρείας κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τις προτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωση του, όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλοςτης Εταιρείας δια της εκεί υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη -περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στην Εταιρεία περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησης του ως μέλους της Εταιρείας.
            Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ως άνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς από το αυτό ψηφίζον μέλος της Εταιρείας, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον ως άνω τρόπο μέλους της Εταιρείας καθώς και η επισημείωση της ενδείξεως /φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεται ο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας απευθυνόμενος προς «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Υπ’ όψιν κ. Προέδρου Δ.Σ» το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ., και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30μμ της 3ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. -οριζόμενης τούτης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής,παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.
            Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείςτο αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ως παρελήφθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με την έναρξη της ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί.
            Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή δια του Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας, και εφόσον το ως άνω μέλος της Εταιρείας πληροί τις ως ανωτέρω και εκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο αποσταλμένος εξωτερικός φάκελος του ως άνω μέλους της Εταιρείας, αναγιγνώσκεται η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού, και αφού διαπιστωθεί, ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις προτιμήσεις του ως άνω μέλους της Εταιρείας, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασηςτης μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή θέτει την σφραγίδα της Εταιρείας επί του κλειστού αυτού εσωτερικού φακέλου, τον μονογράφει και τον τοποθετεί στην ψηφοδόχο (κάλπη) μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

            4. Εντός 10 ημερών ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί τους εκλεγέντες για συγκρότηση σε Σώμα. Η συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία για κάθε μία από τις θέσεις του Προεδρείου. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν καρποφορήσουν τρεις συνεχείς ψηφοφορίες τότε εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφών κατά την τελευταία ψηφοφορία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την περιουσία της Εταιρείας. Το πρωτόκολλο υπογράφει και το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ. Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ. τη διοίκησητης Εταιρείας ασκεί το παλαιό. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται και τη θέση του παίρνει αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα επανεκλογής δεν μπορεί όμως να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. το ίδιο πρόσωπο πέραν των δύο συναπτών περιόδων,μπορεί όμως να κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Βούληση των μελών του ΔΣ ήταν στο εν λόγω άρθρο να προστεθεί η φράση: 

“το κάθε μέλος του Δ.Σ να μπορεί να εκλέγεται μέχρι 3 συνολικά θητείες, ο δε Πρόεδρος Δ.Σ. να δύναται να διατελεί με αυτή την ιδιότητά του μέχρι 2 συνολικά θητείες”.

με γνώμονα την ανανέωση των μελών του ΔΣ. Παρακάτω παρατίθεται το γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου επ' αυτής της προσθήκης.